پاداش و غرور

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistBonuses و BogosityPaul KrugmanFEB 27 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه PhotoA Walmart کارمند کمک به یک مشتری در یک فروشگاه در کلرادو، CreditRick Wilking Reuters تابع var را نشان می دهد fragment storyHeader var HTML header header storyMeta mediaActionOverlay